dissabte, 30 d’octubre de 2021

CONTROL DE CATALÀ

CONTROL DE CATALÀ T.1 (repàs)Què hem treballat a classe? Aquestes setmanes hem treballat les

oracions, el resum, l’apòstrof, les estacions i els mesos de l’any, …


Volem recordar la importància de fixar-se en les faltes d’ortografia,

en la coherència d’un text… Han de saber escriure correctament

paraules que utilitzem sovint (vaig anar, he anat, ahir, amb, avui…)

A més , han de prestar atenció a la lletra i a la presentació de les

seves feines.

Per aquest motiu vos passam una graella amb uns ítems que ens han

de servir per anar millorant.Rúbrica per autoavaluar l’expressió escritaVerd

Groc

Vermell

He posat el títol i la data?
He posat majúscules? 
He posat punts i comes?
Repeteixo moltes vegades la mateixa paraula?
Utilitzo paraules noves i variades?
La presentació és bona?
He fet bona lletra? 
És coherent? (ben organitzat, clar i la informació és correcta)

Aquest curs ja tindrem en compte les faltes d’ortografia que hem treballat

a classe: majúscules, paraules que utilitzen sovint

(vaig anar, he anat, ahir, amb,avui…)


PROPOSTA D’ACTIVITATS PER ANAR REPASSANT 1- LES ORACIONS


Una oració és un grup de paraules ordenades que expressen una idea amb sentit complet. Qualsevol oració conté almenys un verb.


Fitxa 12- EL RESUM 


És molt important llegir un petit text, un conte...i saber resumir

breument de què tracta.


Passes a seguir per fer un bon resum


  • Abans de llegir m’he de demanar 

  • per a què estic llegint aquest text

  • Quan no entenc una paraula, continuo llegint per veure se l’entenc.

  • He llegir paràgraf a paràgraf i he seleccionat la informació que crec que és més important.

  • He generalitzat i he construït un nou text.

  • He revisat que el text tingui sentir i sigui breu
3- L’APÒSTROF


Proposta de diferents activitats per anar practicant 4- ELS MESOS DE L’ANY I LES ESTACIONS.


Han de memoritzar els mesos de l’any i saber quin és el seu ordre.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada